top of page

Livet som praktikvejleder!

Jeg lægger vægt på, at de studerende hele tiden bliver udfordret til at sætte deres egne refleksioner og erfaringer i spil. Det handler også om at stille de rigtige spørgsmål som vejleder.

- Praktikvejledning handler om at hjælpe de studerende med at finde ud af, hvad de vil, hvad der forhindrer dem i at opnå det- og hjælpe dem med at opnå det på en ærlig, effektiv og sjov måde. Skal jeg forklarer det med en enkelt sætning, så handler det om at de studerende opdager og udnytter deres fulde potentiale i løbet af deres praktikker.

- Vi skal have pædagogstuderende som er dannet, reflekterende, kritisk tænkende og stillingstagende væsener. Og vigtigst af alt skal der være tid til at reflektere kritisk over egen pædagogiske praksis. Vi skal væk fra en lang række kompetencemål og ideen om, at vi kan måle og veje den pædagogstuderende, og så skal vi tilbage til fokus på dannelse og udvikling hos den studerende.


- Praktikforløbet handler om 6 trin i min vejledning!


1. At sætte enkelte mål og nå dem!

2. Hvad forhindrer dig?

3. Skab motivation.

4. Bryd mønsteret.

5. Det ny alternativ og planen.

6. Den gode afslutning.Comments


bottom of page