top of page

Uddannelsesdebatten 2023

Inviteret af:

Jeg var inviteret til at holde en kort session om:

“SFO som øvebane for demokratisk dannelse”

på Spor 1: (Ud)dannelse til fremtidens demokrati og fællesskaber!

Demokrati er ikke en selvfølge - men noget vi må kæmpe for. Hvordan (ud)danner vi til demokratiske fællesskaber? Og kan vi invitere børn indenfor, så de får mere mod på at gøre demokrati?

Hvilken betydning har den fritidspædagogiske faglighed for børns hverdagsliv i SFO’en? Og hvordan kan SFO’en fungere som øvebane for børns erfaringer med medbestemmelse og demokratisk dannelse?

Børnemøder og SFO-børneråd???

“Det er vigtigt, at vi bliver bedre til at hører børnenes stemme, så deres perspektiv løbende kan indgå som et vigtigt element i vores fritidspædagogiske hverdag. Børnenes mulighed for medbestemmelse og selvbestemmelse viser tydeligt, hvornår aktiviteter og tilbud rammer plet, og hvornår vi pædagoger må justere vores praksis.

Demokrati og medbestemmelse i en, #fritidspædagogisk praksis.

OG NEJ, SFO er ikke bare et “mellemrum”

Jeg mener at SFO’en fungere som øvebane og dannelsesplatform for børns medbestemmelse og demokratisk dannelse.


Hvordan “(ud)danner” vi børn til demokrati og hvordan kommer børns medbestemmelse til udtryk i SFO’ens praksis? - det fik jeg lov til at fortælle lidt om på Uddannelsesdebatten - Et folkemøde om uddannelse


På vej mod et SFO-børneråd?Comments


bottom of page