top of page

Pædagoguddannelsen - DUMPET!

TÆNK NYT - Mon ikke vi er flere praktikvejledere som tænker dette, efter pædagoguddannelsen er dumpet!!


Det er tid til at tænke i nye baner i forhold til pædagoguddannelsens struktur.

Pædagoguddannelsen har brug for en ændret bekendtgørelse med få, centrale kompetencemål og et reduceret antal videns- og færdighedsmål. Giv nu de studerende ro til at lære og være nysgerrige sammen med hinanden, og lad os håbe og tro på, at de opdager, hvilket spændende fagfelt, de har begivet sig ind på.


Vi skal have pædagogstuderende som er dannet, reflekterende, kritisk tænkende og stillingstagende væsener. Og vigtigst af alt skal der være tid til at reflektere kritisk over egen pædagogiske praksis. Vi skal væk fra en lang række kompetencemål og ideen om, at vi kan måle og veje den pædagogstuderende, og så skal vi tilbage til fokus på dannelse og udvikling hos den studerende. Det handler om at de studerende opdager og udnytter deres fulde potentiale i løbet af deres uddannelse.


”Studiedagene” skal være drevet af det de pædagogstuderende er optaget af. Fantasi, kreativitet, nysgerrighed, refleksioner, fordybelse og erfaringer fra praktikkerne skal være en naturlig del af de studerendes dannelse. Erfaringer fra praktikkerne skal kobles på den teoretiske viden og være med til at nære nysgerrigheden for at vide mere, så de studerende får lyst til at fordybe sig i deres erfaringer fra praksis.


Pædagoguddannelsen skal bygge på fag, frihed, forpligtende fællesskaber, faglig fordybelse, personlig udvikling, dannelse og INDDRAGELSE af praktikvejlederne


For et par dage siden, skrev jeg et opslag på FB vedr. pædagoguddannelsen. Opslaget har givet en god debat og der er et klart signal om, at der er brug for at sætte en ny kurs på pædagoguddannelsen! Let’s GO

Comments


bottom of page