top of page

Lad os starte 2021 med at få sat fritidspædagogikken og fritidsområdet, på den politiske dagsorden!


2020 har indtil videre udelukkende været en svimlende længsel efter noget: - En længsel efter fokus på fritidsområdet politisk. Fritidsområdet og fritidspædagogikken har indtil nu ikke fået meget opmærksomhed. Hverken fra det politiske niveau eller medierne.

Er det ikke på tide, vi NU drøfter fritidspædagogikken og retningen på fritidsområdet? – hvordan sætter vi spot på det store arbejde fritidsområdet laver.? Og hvordan kan vi lave en fælles retning for vores gode fritidstilbud? så både Ali, Sofie og Frederik bruger deres fritid i SFO’en eller i klubben frem for at gå hjem efter skole.


Det er på tide, at vi nu taler om, og har fokus på den forsømte fritidspædagogik, som jeg mener har været forsvundet og glemt i en årrække. Og NEJ vi skal ikke bare drømme om hvor fritidspædagogikken og fritidsområdet er om 10 år, som Lotte Rod har skrevet på Facebook. Drømmene må og kan ikke være nok på nuværende tidspunkt. NEJ, vi skal da for dælen have udarbejdet fritidspædagogiske visioner for fritidsområdet, samt i hvilken retning vi skal i, NU. Så lad os bare starte 2021 med dette fokus. Vi kan simpelthen ikke vente på at politikerne har ”drømt” sig 10 år længere ud i fremtiden.


Den forsømte fritidspædagogik i fokus.


Fritidsområdet er noget særligt og kan noget særligt. Så lad os i fællesskab styrke fritidsområdet, fordi det skaber robuste, kreative og livsduelige børn og unge. Det er her børne- og ungdomskulturen vokser frem. Fritidspædagogikken er også med til at styrke børn- og unges fællesskaber på tværs af alderstrin og udvikler børn og unges personlige, sociale og praktiske kompetencer. Der er derfor behov for politisk opmærksomhed på fritidsområdet NU og ikke om 10 år.


Vi skal have politikernes øjne op for #fritidspædagogikkens vigtige rolle og de alvorlige konsekvenser, de mange besparelser på fritidsområdet har for børnene og de unge. Det er NU, der er brug for #Fritidspædagogiskevisioner ,investeringer og en prioritering af/i fritidsområdet.


Fritidsområdet er en platform, som børnene og de unge står og lærer på, før de hopper videre i deres liv. Som fritidspædagogiske rollemodeller skal vi give dem noget positivt med i livet fra alle deres platforme. Og vi opbevarer ikke børn og unge. Vi giver dem et pædagogisk tilbud, som de trives i, og som får dem til at blive hængende sammen med deres venner og nærværende pædagoger.

Vores børn og unge har brug for et godt fritidsliv. Et fritidstilbud af høj kvalitet er værdifuldt for børn og unges samlede udvikling. Fritidsområdet danner rammen om børn og unges frie tid, hvor relationer på tværs af alder opstår og plejes, og hvor børnene og de unge kan spejle sig selv i hinanden, i forskellige fællesskaber.


Fritidsområdet kan noget helt særligt, uanset om det handler om samspillet med skolen eller udviklingen af det enkelte barn og fællesskabet i børnegruppen. Fritidsområdet sætter en pædagogisk ramme om fritidslivet, som opleves frit, selvvalgt, trygt og nærværende. Gennem samvær, aktiviteter og leg skabes et fællesskab, som udvikler selvstændighed, kreativitet, sociale kompetencer og oplevelsen af at være betydende for andre.


Jeg vil kalde det for livsduelighed. Evnen til at forstå sig selv og andre, ud fra en given kontekst, som både er genkendelig og varierende. Det er hele fundamentet for en positiv identitetsdannelse, som udvikles i de tidlige år af børnenes liv. Livsduelighed er evnen til at

mestre eget liv. At kunne stå ved sig selv, vælge til og fra, hvile i sine beslutninger, alene og som en del af fællesskabet.


Jeg tror på, at det kan betale sig at investere i mennesker. Bakker vi op omkring vores børn og unge i de kritiske og vigtige år, vil vi få stærke unge der har det godt, som kan indgå i samfundet og bidrage til fællesskabet. Fordi ”Man skal blive til nogen, før man kan blive til noget.”


Styrk Fritidsområdet og tal det op, det er den retning vi skal i. Vi skal sige hvad vi er gode til og vi skal sige det HØJT. Vi skal dæleme også råbe HØJT, om alle de forskellige problemstillinger vi ser, i vores fritidspædagogiske praksis hver dag.


Mit mål er at få, fritidspædagogikken og vigtigheden af denne på den politiske dagsorden. Fordi ” indflydelse er ikke noget, man får. Det er noget, man ta’r.” Og jeg stopper ikke med at råbe HØJT om dette, før fritidspædagogikken og fritidsområdet er kommet på dagsordenen i kommunerne og hos politikerne.

Comments


bottom of page