top of page

Fra børnehave til SFO og Skole!

Uge 31, er ugen hvor nye børn hopper ind på en ny platform i deres liv. Nemlig Skole og SFO-platformen. Som de pædagogiske rollemodeller vi er, skal vi også her give børnene noget positivt med i livet, før de igen hopper videre til en ny platform.

SFO’en i uge 31 danner rammen om børnenes frie tid, hvor nye relationer på tværs af alder opstår og plejes og hvor børnene kan spejle sig selv i hinanden, i forskellige fællesskaber. Her kommer det relations skabende fællesrum til at blomstre. Legen er med til at skabe fællesskabet for børnene og lige her opstår magien i LEG!


Legen skal nemlig også være et bærende element i SFO’en i uge 31. Fordi legen rummer både initiativ, fantasi, kreativitet, forhandling, grænsesætning og meget, meget mere. Her lærer børnene sociale koder og normer for samvær. Legen skal have plads til at opstå på børnenes initiativ og at blive hjulpet på vej af vi voksne.

Børnene lægger stor vægt på, at pædagogerne er sammen med dem og har tid til at lave aktiviteter med dem, SÅ leg sammen med børnene. Noget af det vigtigste i overgangen mellem børnehave og SFO/Skole er at skabe relationer til børnene. Og det er nogle gange nemmest gennem leg.


De nye børn er vilde med Månehuset efter dag 1 & 2. Det er nu stedet de ikke vil hjem fra. Flere børn hentes af deres forældre, men børnene giver udtryk for at de ikke vil med hjem. I dag sagde et barn til mig, efter det havde været i SFO i 25 min. ”Michael det fedt at gå i SFO” – Det bekræfter mig i, at vi gør det rigtige. Børnenes førstehåndsindtryk af SFO’en er supervigtig.

Vi skal være klar til at modtage dem på en ordentlig måde og her skal vi gøre os umage.

Når børn oplever en god overgang fra børnehaven til SFO og skole, gavner det deres læring og trivsel i overgangsperioden og i skolestarten. Vi skal arbejde hen imod, at sikre nye børn en tryg og sammenhægende overgang.


Nyt SFO-år! // Let’s GOComments


bottom of page